Brabant Ports: de toekomst van Brabants binnenhavenbeheer

Een gezamenlijk havenbedrijf met collectieve havenbeheertaken én behoud van autonomie voor de betrokken gemeenten. Dat is Brabant Ports, een initiatief van MCA Brabant. De coöperatieve krachtenbundeling zorgt voor efficiënt havenbeheer en -management. En geeft Noord-Brabant als logistieke hotspot nog meer slagkracht.  

Door verplaatsing van vervoer over de weg naar vervoer over het water, verdubbelt het containervervoer over binnenwater de komende jaren. Tel daar een extra vergroting van de goederenstroom bij op door onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie, de circulaire economie en de bouw van de nieuwe Maasvlakte. Het resultaat? Een verwachte toename van 500.000 tot 600.000 extra containers over water binnen vijf tot acht jaar. Die ontwikkeling mogelijk maken, daar maakt Brabant Ports zich hard voor.

Havenbeheer?
Dat doen we samen!

Havenbedrijf

Wij hebben hét netwerk binnen alle lagen van de overheid en bedrijfsleven om de binnenhavens versneld op een hoger niveau te krijgen. Dienstverlening als havenbeheer, onderhoud en het bevorderen van veiligheid zijn onze speerpunten.

Bereikbaarheid

Wij werken aan een goede intermodale bereikbaarheid en optimale inrichting van het havengebied. Naast de vrijheid om te ondernemen zijn dit de succesfactoren voor bedrijven in het havengebied. De haven als aantrekkelijke locatie voor personeel in de nabije regio.

Circulaire processen

Wij faciliteren samenwerking tussen bedrijven binnen havengebieden om hergebruik van reststromen door bedrijven te stimuleren en te realiseren. Van reststof naar grondstof.

Binnenhavens creëren leefbaarheid, welvaart
en welzijn!

Havenmanagement

Wij verzorgen het havenbeheer voor gemeenten en provincies op het gebied van onderhoudsplanning, aanbestedingen en uitvoeringen, havengelden en gebiedsontwikkeling. Wij zorgen voor de juiste bedrijven binnen het havengebied.

Leefbaarheid

Door samen te werken realiseren wij de juiste balans tussen wonen en werken in en rondom het havengebied met bedrijven en omwonenden.

Duurzaamheid

Duurzaamheidsprogramma’s worden door ons geïmplementeerd en samenwerking tussen bedrijven gefaciliteerd. Zo leveren wij een bijdrage om de duurzaamheidsdoelen te verwezenlijken.

Over ons 

Hendrik-Jan van Engelen

CEO

Suzanne de Laat

Programmamanager

Egbert van Dijk

Programmamanager

Antwan van Bruchem

Project Manager

De voordelen van samenwerking

Binnen Brabant Ports werken aangesloten gemeenten samen in een geïntegreerd (binnen)havenbedrijf dat de groei van goederenvervoer over water ondersteunt. Het heeft voordelen voor álle betrokkenen. Gemeenten gaan hierdoor economische groei doormaken en werkgelegenheid neemt toe. Voor de zeehavens betekent het een snellere doorstroom van goederen. Tenslotte ontlast efficiënter binnenwatervervoer het wegennet en versterkt het de positie van de provincie als logistieke hotspot.

Deelnemende Gemeenten
Binnenhavens

tooltip text
Oosterhout

Oosterhout

Bergen op Zoom
Moerdijk
Waalwijk

Waalwijk

Tilburg

Tilburg

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

Oss

Oss

Meierijstad

Meierijstad

Land van Cuijk

Land van Cuijk